On this panorama you can see:

mt. Tbau Main; mt. Chizdzhytykhokh; mt. Shaukhokh; mt. Kariukhokh; mt. Kuardzhin Northwest; mt. Kuardzhin Central; mt. Dzhimara; mt. Kuardzhin Nodal; mt. Arau Central; mt. Arau East; mt. Stolovaya; mt. Golova Stolovoy; mt. Izvestkovaya; mt. Giryak; peak Pioner; mt. Karakin;

Russia, North Caucasus, North Osetia, Казбек-Джимарай

0 %