On this panorama you can see:

mt. Uatsillakhokh; mt. Tbau Main; mt. Chizdzhytykhokh; mt. Rekomrag; peak Geodezist; mt. Khiakh; pass Zeleny (Dargavsky); mt. Kaydzhany North; mt. Kaydzhany Small; mt. Chachkhokh; mt. Kaydzhany South; pass Sanibansky (Suargomsky); peak Polyakova (OZhD); mt. Mayli; pass 50 let SSSR; mt. Kuardzhin Northwest; mt. Kuardzhin Central; tower Tmenovykh;

Russia, North Caucasus, North Osetia, Казбек-Джимарай

0 %