In this panorama you can see:

pass Vorontsova-Velyaminova, mt. Abgytskha, mt. Dzichekish, pass Brakonerov, mt. Kelbashi, pass Stolichny, mt. 3251, pass Nadezhda, mt. Sofiya, pass Zayachi Ushki, mt. Pshish, pass Pshish Nodal,

pass Vorontsova-Velyaminova, mountain Abgytskha, mountain Dzichekish, pass Brakonerov, mountain Kelbashi, pass Stolichny, mountain 3251, pass Nadezhda, mountain Sofiya, pass Zayachi Ushki, mountain Pshish, pass Pshish Nodal,

Brakonerov pass

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

338