In this panorama you can see:

pass Ayulyu, mt. Abgytskha, pass Skalny (Semitsvetny), mt. Temirkulak, pass Temirkulak, mt. Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), pass Stolichny (Bash-Dzhal), mt. Sofiya, pass Kholodovskogo, pass Zayachi ushki, pass Chuchkhur, mt. Chuchkhur-Bashi, pass Chuchkhurskaya shchel, pass Zhdanovtsev (Zhdanovsky), lake Belorechenskoe (Ovalnoe), mt. Tokmak, pass Tokmak, mt. Pshish, peak KGO, pass Pshish (Pshish-Nodal), pass Olezhek (Tolyatti; Dorbun East; Tulsky suvenir), mt. Dorbun-Kaya,

pass Ayulyu, mountain Abgytskha, pass Skalny (Semitsvetny), mountain Temirkulak, pass Temirkulak, mountain Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), pass Stolichny (Bash-Dzhal), mountain Sofiya, pass Kholodovskogo, pass Zayachi ushki, pass Chuchkhur, mountain Chuchkhur-Bashi, pass Chuchkhurskaya shchel, pass Zhdanovtsev (Zhdanovsky), lake Belorechenskoe (Ovalnoe), mountain Tokmak, pass Tokmak, mountain Pshish, peak KGO, pass Pshish (Pshish-Nodal), pass Olezhek (Tolyatti; Dorbun East; Tulsky suvenir), mountain Dorbun-Kaya,

Ayulyu pass

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

408