In this panorama you can see:

mt. Orlyonok, mt. Chuchkhur-Bashi, pass Chuchkhurskaya shchel, pass Zhdanovtsev (Zhdanovsky), pass Chamagvara,

mountain Orlyonok, mountain Chuchkhur-Bashi, pass Chuchkhurskaya shchel, pass Zhdanovtsev (Zhdanovsky), pass Chamagvara,

Middle part of the Belaya river valley

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

415