In this panorama you can see:

pass Tserkovny (Agurskiy South; Tserkovnyy West), peak Moskovsky, pass Baritovy, mt. Dzhimaraklitebe, mt. Tserkovnaya, pass Kyafarsky Small, pass Beryuaush (Volchy), mt. Khyzchertsakhra, mt. Skala Orlyonok (Sputnik), pass Gnora (Karadzhash East; Gnilaya-Orlyonok), mt. Kara-Dzhash Northeast (Kukish), mt. Kara-Dzhash North, mt. Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mt. Dimitrov-100 (Taulan),

pass Tserkovny (Agurskiy South; Tserkovnyy West), peak Moskovsky, pass Baritovy, mountain Dzhimaraklitebe, mountain Tserkovnaya, pass Kyafarsky Small, pass Beryuaush (Volchy), mountain Khyzchertsakhra, mountain Skala Orlyonok (Sputnik), pass Gnora (Karadzhash East; Gnilaya-Orlyonok), mountain Kara-Dzhash Northeast (Kukish), mountain Kara-Dzhash North, mountain Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mountain Dimitrov-100 (Taulan),

Middle part of the Orlenok gorge

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

364