In this panorama you can see:

mt. Batak (Borisa Tekeeva), mt. BKP (N.Bondareva), mt. BSD (Bolgarskikh druzey), mt. Dimitrov-100 (Taulan), mt. Kara-Dzhash South (40 let NRB; Kara-Dzhash), pass Kyolaush (Krutoy), mt. Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mt. Kara-Dzhash Northeast (Kukish), pass Lipetsky (Gnilaya-Gammesh-Chat; Gnilaya-Zapyataya; Dzhipchik), pass Fedoseeva, mt. Peshtera, lake Оytmatly-Dzhagaly-Kyol, mt. Marka Small, mt. Khadzhibey-Bashi, peak Kislovodsk, mt. Panagyurishte, mt. Pazardzhik, mt. Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, pass Ak-Ayry East, mt. 1300 let Bolgarii (Lyubov), pass Irkiz, mt. Nadezhda, lake Upper Sofiyskoe, lake Large Sofiyskoe, mt. 9 sentyabrya (Kalaytan), mt. Gorda, mt. Kyol, peak Arkhyzskikh spasateley,

mountain Batak (Borisa Tekeeva), mountain BKP (N.Bondareva), mountain BSD (Bolgarskikh druzey), mountain Dimitrov-100 (Taulan), mountain Kara-Dzhash South (40 let NRB; Kara-Dzhash), pass Kyolaush (Krutoy), mountain Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mountain Kara-Dzhash Northeast (Kukish), pass Lipetsky (Gnilaya-Gammesh-Chat; Gnilaya-Zapyataya; Dzhipchik), pass Fedoseeva, mountain Peshtera, lake Оytmatly-Dzhagaly-Kyol, mountain Marka Small, mountain Khadzhibey-Bashi, peak Kislovodsk, mountain Panagyurishte, mountain Pazardzhik, mountain Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, pass Ak-Ayry East, mountain 1300 let Bolgarii (Lyubov), pass Irkiz, mountain Nadezhda, lake Upper Sofiyskoe, lake Large Sofiyskoe, mountain 9 sentyabrya (Kalaytan), mountain Gorda, mountain Kyol, peak Arkhyzskikh spasateley,

Kelaush pass

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

377