In this panorama you can see:

peak Septemvri, pass Kelaush, mt. Peshtera, mt. Sofiya, pass Irkiz, lake Sofiyskoe Big, mt. 3251, peak Gorda, mt. Kel-kaya, mt. Kelbashi,

peak Septemvri, pass Kelaush, mountain Peshtera, mountain Sofiya, pass Irkiz, lake Sofiyskoe Big, mountain 3251, peak Gorda, mountain Kel-kaya, mountain Kelbashi,

Big Sofiya lake

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

378