In this panorama you can see:

pass Chigordali South, mt. Marka Small, mt. Kara-Kaya, mt. Marukh-Bashi, mt. Marukh-Kizgych, pass Kizgych-Marukh, pass Kurelly, mt. Ak-Shatyr, mt. Topal-Kaya, mt. Velingrad, mt. Plovdiv, mt. 100-letiya osvobozhdeniya Bolgarii, mt. Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, mt. Akayry (Vera), pass Ak-Ayry Central, mt. Nadezhda, mt. XXVII s"ezda KPSS, pass Nadezhda, mt. 9 sentyabrya (Kalaytan), pass Stolichny (Bash-Dzhal), peak Arkhyzskikh spasateley, mt. Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), pass Karadzhash, mt. Sozarukova, mt. Batak (Borisa Tekeeva), mt. BKP (N.Bondareva), mt. BSD (Bolgarskikh druzey), mt. Dimitrov-100 (Taulan), mt. Kara-Dzhash South (40 let NRB; Kara-Dzhash), mt. Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mt. Morg-Syrty,

pass Chigordali South, mountain Marka Small, mountain Kara-Kaya, mountain Marukh-Bashi, mountain Marukh-Kizgych, pass Kizgych-Marukh, pass Kurelly, mountain Ak-Shatyr, mountain Topal-Kaya, mountain Velingrad, mountain Plovdiv, mountain 100-letiya osvobozhdeniya Bolgarii, mountain Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, mountain Akayry (Vera), pass Ak-Ayry Central, mountain Nadezhda, mountain XXVII s"ezda KPSS, pass Nadezhda, mountain 9 sentyabrya (Kalaytan), pass Stolichny (Bash-Dzhal), peak Arkhyzskikh spasateley, mountain Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), pass Karadzhash, mountain Sozarukova, mountain Batak (Borisa Tekeeva), mountain BKP (N.Bondareva), mountain BSD (Bolgarskikh druzey), mountain Dimitrov-100 (Taulan), mountain Kara-Dzhash South (40 let NRB; Kara-Dzhash), mountain Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mountain Morg-Syrty,

Southeast ridge of Cheget-chat summit

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

390