In this panorama you can see:

pass Magana, mt. Pshish, pass Amanauz Small (Tornau), mt. Amanauz-Bashi, pass Amanauz, mt. Azimba, pass Azimba, pass Brakonerov, pass Duritskogo, mt. Dorbun-Kaya, pass Olezhek (Tolyatti; Dorbun East; Tulsky suvenir), peak KGO, lake «S klumbochkami», mt. Dukka-Bashi (Dukka Grand), pass Oleny (Ayulyu Upper; Ayulyu South), mt. Ayulyu, pass Ayulyu, lake Kraternoe, mt. Temirkulak, pass Karasu, mt. Orlyonok, pass Orlyonok, mt. Dimitrov-100 (Taulan), mt. Kara-Dzhash South (40 let NRB; Kara-Dzhash), mt. Kara-Dzhash Northeast (Kukish), pass Lipetsky (Gnilaya-Gammesh-Chat; Gnilaya-Zapyataya; Dzhipchik), peak Zaimov (Tokhtara Khubieva), mt. Kosaya, mt. 60 let KChAO, lake Zapyataya Upper, mt. Peshtera, mt. Septemvri, lake Оytmatly-Dzhagaly-Kyol, lake Upper Sofiyskoe, lake Lower Sofiyskoe, lake Large Sofiyskoe, pass Irkiz, pass Sofiyskoe sedlo, mt. Kyol, mt. Pazardzhik, mt. Meliorator, mt. Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, pass Ak-Ayry East, mt. 1300 let Bolgarii (Lyubov), mt. Chuchkhur-Bashi, mt. Komsomolets Stavropolya, pass Zhdanovtsev (Zhdanovsky), pass Chamagvara, mt. Tokmak, mt. Psysh East, pass Psysh, mt. Psysh Main, mt. Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi),

pass Magana, mountain Pshish, pass Amanauz Small (Tornau), mountain Amanauz-Bashi, pass Amanauz, mountain Azimba, pass Azimba, pass Brakonerov, pass Duritskogo, mountain Dorbun-Kaya, pass Olezhek (Tolyatti; Dorbun East; Tulsky suvenir), peak KGO, lake «S klumbochkami», mountain Dukka-Bashi (Dukka Grand), pass Oleny (Ayulyu Upper; Ayulyu South), mountain Ayulyu, pass Ayulyu, lake Kraternoe, mountain Temirkulak, pass Karasu, mountain Orlyonok, pass Orlyonok, mountain Dimitrov-100 (Taulan), mountain Kara-Dzhash South (40 let NRB; Kara-Dzhash), mountain Kara-Dzhash Northeast (Kukish), pass Lipetsky (Gnilaya-Gammesh-Chat; Gnilaya-Zapyataya; Dzhipchik), peak Zaimov (Tokhtara Khubieva), mountain Kosaya, mountain 60 let KChAO, lake Zapyataya Upper, mountain Peshtera, mountain Septemvri, lake Оytmatly-Dzhagaly-Kyol, lake Upper Sofiyskoe, lake Lower Sofiyskoe, lake Large Sofiyskoe, pass Irkiz, pass Sofiyskoe sedlo, mountain Kyol, mountain Pazardzhik, mountain Meliorator, mountain Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, pass Ak-Ayry East, mountain 1300 let Bolgarii (Lyubov), mountain Chuchkhur-Bashi, mountain Komsomolets Stavropolya, pass Zhdanovtsev (Zhdanovsky), pass Chamagvara, mountain Tokmak, mountain Psysh East, pass Psysh, mountain Psysh Main, mountain Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi),

Kel-bashi summit

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

399,trisko