In this panorama you can see:

pass Magana, mt. Pshish, pass Amanauz Small, mt. Amanauz, pass Amanauz, mt. Azimba, pass Azimba, pass Brakonerov, pass Duritskogo, mt. Dorbun Main, pass Olezhek, peak Kavkazskogo Gornogo Obshchestva, lake Biryuzovoe, mt. Dukka-Bashi Big, pass Oleny, mt. Belorechenskaya, pass Ayulyu, lake Kraternoe, mt. Temirkulak, pass Karasu, pass Orlenok, mt. Taulan, mt. Karadzhash South, mt. Karadzhash Northeast, pass Dzhipchik, peak Zaimov, mt. Kosaya, mt. 2871, lake Zapyataya Upper, mt. Peshtera, peak Septemvri, mt. Chegetchat, lake Oytmatly-Dzhagaly-Kel, lake Sofiyskoe Upper, lake Sofiyskoe Lower, lake Sofiyskoe Big, pass Irkiz, pass Sofiyskoe sedlo, mt. Kel-kaya, mt. 3184, mt. Meliorator, mt. Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorska, pass Ak-Ayry East, peak 1300 let Bolgarii, mt. Chuchkhurbashi, mt. Molodezhi Stavropolya, pass Zhdanovtsev, pass Chamagvara, mt. Tokmak, mt. Psysh East, pass Psysh, mt. Psysh Main, mt. Kelbashi,

pass Magana, mountain Pshish, pass Amanauz Small, mountain Amanauz, pass Amanauz, mountain Azimba, pass Azimba, pass Brakonerov, pass Duritskogo, mountain Dorbun Main, pass Olezhek, peak Kavkazskogo Gornogo Obshchestva, lake Biryuzovoe, mountain Dukka-Bashi Big, pass Oleny, mountain Belorechenskaya, pass Ayulyu, lake Kraternoe, mountain Temirkulak, pass Karasu, pass Orlenok, mountain Taulan, mountain Karadzhash South, mountain Karadzhash Northeast, pass Dzhipchik, peak Zaimov, mountain Kosaya, mountain 2871, lake Zapyataya Upper, mountain Peshtera, peak Septemvri, mountain Chegetchat, lake Oytmatly-Dzhagaly-Kel, lake Sofiyskoe Upper, lake Sofiyskoe Lower, lake Sofiyskoe Big, pass Irkiz, pass Sofiyskoe sedlo, mountain Kel-kaya, mountain 3184, mountain Meliorator, mountain Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorska, pass Ak-Ayry East, peak 1300 let Bolgarii, mountain Chuchkhurbashi, mountain Molodezhi Stavropolya, pass Zhdanovtsev, pass Chamagvara, mountain Tokmak, mountain Psysh East, pass Psysh, mountain Psysh Main, mountain Kelbashi,

Kel-bashi summit

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

399,trisko