In this panorama you can see:

pass Sadonsky Lower, pass Dargom Lower, mt. Tseyakhokh, mt. Uavsibarzond, mt. Ularg, pass Kazatyvtsek, mt. Kazatkhokh, pass Sardivtseg, mt. Muldzugi-Barzond,

pass Sadonsky Lower, pass Dargom Lower, mountain Tseyakhokh, mountain Uavsibarzond, mountain Ularg, pass Kazatyvtsek, mountain Kazatkhokh, pass Sardivtseg, mountain Muldzugi-Barzond,

Surroundings of the village Kamunta

Russia, North Osetia, Digoriya

219