In this panorama you can see:

pass Kirtysh, mt. Taymazi East, mt. Taymazi Central, mt. Taymazi West, pass Eldyr, mt. Taymazi Main, mt. Nakhashbita Main, mt. Tsukhgarty, mt. Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Korotky False, mt. Chirkh, peak 300 let S-Peterburga, mt. Nekhatta, pass Avsanau, pass Iska, peak Maskuta, mt. Lagauta, pass Krasivy, mt. Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mt. Tsagardor, pass Tsikhvarga, mt. Tsikhvarga, pass NPI, peak Bartuy, pass Shota Rustaveli, peak Rostselmash,

pass Kirtysh, mountain Taymazi East, mountain Taymazi Central, mountain Taymazi West, pass Eldyr, mountain Taymazi Main, mountain Nakhashbita Main, mountain Tsukhgarty, mountain Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Korotky False, mountain Chirkh, peak 300 let S-Peterburga, mountain Nekhatta, pass Avsanau, pass Iska, peak Maskuta, mountain Lagauta, pass Krasivy, mountain Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mountain Tsagardor, pass Tsikhvarga, mountain Tsikhvarga, pass NPI, peak Bartuy, pass Shota Rustaveli, peak Rostselmash,

Korotky False pass

Russia, North Osetia, Digoriya

143