In this panorama you can see:

mt. Nekhatta, pass Avsanau, pass Iska, mt. Lagauta, pass Krasivy, peak Maskuta, mt. Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mt. Tsagardor, pass Tsikhvarga, mt. Tsikhvarga, pass NPI, peak Bartuy, pass Korotky False, pass Shota Rustaveli, peak Rostselmash, mt. Gebi, pass Gebivtsek, pass Kirtysh, mt. Taymazi East, mt. Taymazi Central, pass Eldyr, mt. Taymazi West, mt. Taymazi Main, lake Gebi, mt. Nakhashbita Main, mt. Tsukhgarty, mt. Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Zagadok, pass Svetlova, mt. Aykhva Nodal, peak Abduramanova, peak K-141 «Kursk», mt. Dashikhokh, pass Dashivtsek, mt. Chirkh, peak 300 let S-Peterburga,

mountain Nekhatta, pass Avsanau, pass Iska, mountain Lagauta, pass Krasivy, peak Maskuta, mountain Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mountain Tsagardor, pass Tsikhvarga, mountain Tsikhvarga, pass NPI, peak Bartuy, pass Korotky False, pass Shota Rustaveli, peak Rostselmash, mountain Gebi, pass Gebivtsek, pass Kirtysh, mountain Taymazi East, mountain Taymazi Central, pass Eldyr, mountain Taymazi West, mountain Taymazi Main, lake Gebi, mountain Nakhashbita Main, mountain Tsukhgarty, mountain Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Zagadok, pass Svetlova, mountain Aykhva Nodal, peak Abduramanova, peak K-141 «Kursk», mountain Dashikhokh, pass Dashivtsek, mountain Chirkh, peak 300 let S-Peterburga,

South ridge of peak Abduramanova

Russia, North Osetia, Digoriya

144