In this panorama you can see:

mt. Chirkh, peak 300 let Sankt-Peterburga, mt. Nekhatta, pass Avsanau, pass Iska, mt. Lagauta, pass Krasivy, mt. Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mt. Tsagardor, pass Tsikhvarga, mt. Tsikhvarga, pass Kirtysho Upper (Kirtysh Upper), mt. Kainkhokh (Bartuy), pass Bartuy North, mt. Gebi, peak Rostselmash, pass Korotky, pass Korotky False, peak Abduramanova, mt. Nakhashbita Main, mt. Tsukhgarty, mt. Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Zagadok, mt. Aykhva Nodal, mt. Bilyagikhokh South, peak Kursk-141,

mountain Chirkh, peak 300 let Sankt-Peterburga, mountain Nekhatta, pass Avsanau, pass Iska, mountain Lagauta, pass Krasivy, mountain Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mountain Tsagardor, pass Tsikhvarga, mountain Tsikhvarga, pass Kirtysho Upper (Kirtysh Upper), mountain Kainkhokh (Bartuy), pass Bartuy North, mountain Gebi, peak Rostselmash, pass Korotky, pass Korotky False, peak Abduramanova, mountain Nakhashbita Main, mountain Tsukhgarty, mountain Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Zagadok, mountain Aykhva Nodal, mountain Bilyagikhokh South, peak Kursk-141,

Maskuta peak

Russia, North Osetia, Digoriya

147