In this panorama you can see:

pass Suargomsky, mt. Rekomrag, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, mt. Chachkhokh, peak Polyakova, mt. Mayli, pass 50 let SSSR, peak Geodezist, tower Tmenovykh, pass Dargavsky, mt. Uatsillakhokh, mt. Tbau Main, mt. Chizdzhinkhokh, mt. Kuardzhin Northwest, mt. Kuardzhin Central, mt. Khiakh,

pass Suargomsky, mountain Rekomrag, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, mountain Chachkhokh, peak Polyakova, mountain Mayli, pass 50 let SSSR, peak Geodezist, tower Tmenovykh, pass Dargavsky, mountain Uatsillakhokh, mountain Tbau Main, mountain Chizdzhinkhokh, mountain Kuardzhin Northwest, mountain Kuardzhin Central, mountain Khiakh,

Necropolis of the Tmenikau village

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

516