In this panorama you can see:

mt. Chizdzhytykhokh, mt. Khiakh, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), mt. Chachkhokh, peak Polyakova (OZhD), mt. Mayli, pass 50 let SSSR, pass Mayli-Suatisi, mt. Donchenty,

mountain Chizdzhytykhokh, mountain Khiakh, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), mountain Chachkhokh, peak Polyakova (OZhD), mountain Mayli, pass 50 let SSSR, pass Mayli-Suatisi, mountain Donchenty,

Kani village

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

518