In this panorama you can see:

mt. Chizdzhinkhokh, mt. Barzhibyn, mt. Kazbek, mt. Tbaukhokh Central, mt. Tbau Main, mt. Tbau Northwest, mt. Arkhon Main, mt. Tsmiakomkhokh, mt. Kariukhokh, mt. Fetkhuz, mt. Khiakh,

mountain Chizdzhinkhokh, mountain Barzhibyn, mountain Kazbek, mountain Tbaukhokh Central, mountain Tbau Main, mountain Tbau Northwest, mountain Arkhon Main, mountain Tsmiakomkhokh, mountain Kariukhokh, mountain Fetkhuz, mountain Khiakh,

The Khosavdrag ridge

Russia, North Osetia, Tepli

73,akopian