In this panorama you can see:

pass Brakonerov, mt. Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), pass Stolichny (Bash-Dzhal), mt. 9 sentyabrya (Kalaytan), pass Nadezhda, mt. Sofiya, pass Zayachi ushki, mt. Pshish, pass Pshish (Pshish-Nodal),

pass Brakonerov, mountain Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), pass Stolichny (Bash-Dzhal), mountain 9 sentyabrya (Kalaytan), pass Nadezhda, mountain Sofiya, pass Zayachi ushki, mountain Pshish, pass Pshish (Pshish-Nodal),

Eastern circus of Brakonerov pass

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

339