In this panorama you can see:

pass Ayulyu, mt. Abgytskha, pass Skalny North, mt. Temirkulak, pass Temir-Kulak, mt. Kelbashi, pass Stolichny, mt. Sofiya, pass Kholodovskogo, pass Zayachi Ushki, pass Chuchkhur, mt. Chuchkhurbashi, pass Chuchkhurskaya Shchel, pass Zhdanovtsev, lake Belorechenskoe, mt. Tokmak, pass Tokmak, mt. Pshish, peak Kavkazskogo Gornogo Obshchestva, pass Pshish Nodal, pass Olezhek, mt. Dorbun Main,

pass Ayulyu, mountain Abgytskha, pass Skalny North, mountain Temirkulak, pass Temir-Kulak, mountain Kelbashi, pass Stolichny, mountain Sofiya, pass Kholodovskogo, pass Zayachi Ushki, pass Chuchkhur, mountain Chuchkhurbashi, pass Chuchkhurskaya Shchel, pass Zhdanovtsev, lake Belorechenskoe, mountain Tokmak, pass Tokmak, mountain Pshish, peak Kavkazskogo Gornogo Obshchestva, pass Pshish Nodal, pass Olezhek, mountain Dorbun Main,

Ayulyu pass

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

408