In this panorama you can see:

pass Karadzhash, mt. Kelbashi, pass Stolichny, mt. 3251, mt. Sofiya, mt. Nadezhda, mt. Molodezhi Stavropolya, pass Kholodovskogo, pass Zayachi Ushki, pass Chuchkhur, mt. Chuchkhur, pass Chuchkhurskaya Shchel, pass Zhdanovtsev, mt. Tokmak, pass Tokmak, mt. Pshish, peak Kavkazskogo Gornogo Obshchestva, pass Olezhek, mt. Dorbun Main, pass Razdelny, mt. Amanauz, mt. Ayulyu, pass Ayulyu, mt. Temir-Kulak, lake Belorechenskoe,

pass Karadzhash, mountain Kelbashi, pass Stolichny, mountain 3251, mountain Sofiya, mountain Nadezhda, mountain Molodezhi Stavropolya, pass Kholodovskogo, pass Zayachi Ushki, pass Chuchkhur, mountain Chuchkhur, pass Chuchkhurskaya Shchel, pass Zhdanovtsev, mountain Tokmak, pass Tokmak, mountain Pshish, peak Kavkazskogo Gornogo Obshchestva, pass Olezhek, mountain Dorbun Main, pass Razdelny, mountain Amanauz, mountain Ayulyu, pass Ayulyu, mountain Temir-Kulak, lake Belorechenskoe,

Lake Belorechenskoe; dawn

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

410