In this panorama you can see:

mt. Chuchkhurbashi, pass Chuchkhurskaya Shchel, pass Zhdanovtsev, pass Chamagvara,

mountain Chuchkhurbashi, pass Chuchkhurskaya Shchel, pass Zhdanovtsev, pass Chamagvara,

Middle part of the Belaya river valley

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

415