In this panorama you can see:

pass Tserkovny (Agurskiy South; Tserkovnyy West), mt. Tserkovnaya, pass Beryuaush (Volchy), mt. Skala Orlyonok (Sputnik), pass Gnora (Karadzhash East; Gnilaya-Orlyonok), mt. Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mt. Dimitrov-100 (Taulan), pass Kovcheg (Orlyonok optional),

pass Tserkovny (Agurskiy South; Tserkovnyy West), mountain Tserkovnaya, pass Beryuaush (Volchy), mountain Skala Orlyonok (Sputnik), pass Gnora (Karadzhash East; Gnilaya-Orlyonok), mountain Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mountain Dimitrov-100 (Taulan), pass Kovcheg (Orlyonok optional),

Upper part of the Orlenok gorge

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

365