In this panorama you can see:

mt. Tserkovnaya, mt. Skala Orlyonok (Sputnik), pass Gnora (Karadzhash East; Gnilaya-Orlyonok), mt. Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mt. Dimitrov-100 (Taulan), pass Kovcheg (Orlyonok optional),

mountain Tserkovnaya, mountain Skala Orlyonok (Sputnik), pass Gnora (Karadzhash East; Gnilaya-Orlyonok), mountain Kara-Dzhash (XIX s"ezda VLKSM; Dzhipchik), mountain Dimitrov-100 (Taulan), pass Kovcheg (Orlyonok optional),

Lakes in the upper part of the Orlenok gorge

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

366