In this panorama you can see:

mt. Naz-Ayry, mt. Smirnova, mt. Tserkovnaya, mt. Khyzchertsakhra,

mountain Naz-Ayry, mountain Smirnova, mountain Tserkovnaya, mountain Khyzchertsakhra,

Taulu glade, memorial complex

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

419