In this panorama you can see:

mt. Septemvri, pass Kyolaush (Krutoy), mt. Peshtera, mt. Sofiya, pass Irkiz, lake Large Sofiyskoe, mt. 9 sentyabrya (Kalaytan), mt. Gorda, mt. Kyol, mt. Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi),

mountain Septemvri, pass Kyolaush (Krutoy), mountain Peshtera, mountain Sofiya, pass Irkiz, lake Large Sofiyskoe, mountain 9 sentyabrya (Kalaytan), mountain Gorda, mountain Kyol, mountain Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi),

Big Sofiya lake

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

378