In this panorama you can see:

pass Kyolaush (Krutoy), mt. Peshtera, mt. Kosaya, mt. Marka Small, mt. Khadzhibey-Bashi, mt. Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, pass Ak-Ayry East, mt. 1300 let Bolgarii (Lyubov), pass Irkiz, mt. 9 sentyabrya (Kalaytan), mt. Gorda, lake Large Sofiyskoe, mt. Kyol, mt. Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), lake Upper Sofiyskoe, mt. Septemvri,

pass Kyolaush (Krutoy), mountain Peshtera, mountain Kosaya, mountain Marka Small, mountain Khadzhibey-Bashi, mountain Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorsk, pass Ak-Ayry East, mountain 1300 let Bolgarii (Lyubov), pass Irkiz, mountain 9 sentyabrya (Kalaytan), mountain Gorda, lake Large Sofiyskoe, mountain Kyol, mountain Kyol-bashi (Mingi Kyol Bashi), lake Upper Sofiyskoe, mountain Septemvri,

Sofiya lakes

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

379