In this panorama you can see:

mt. 3251, pass Irkiz, pass Stolichny, peak Spasateley Arkhyza, mt. Kel-kaya, mt. Kelbashi, lake Sofiyskoe Big, peak Septemvri, lake Sofiyskoe Upper, mt. Karadzhash South, mt. Karadzhash Central, mt. Karadzhash Northeast, pass Kelaush, mt. Peshtera, mt. Dzhyumaryklytyube, lake Sofiyskoe Lower, mt. Kosaya, mt. Chegetchat, mt. Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorska, pass Ak-Ayry East, peak 1300 let Bolgarii,

mountain 3251, pass Irkiz, pass Stolichny, peak Spasateley Arkhyza, mountain Kel-kaya, mountain Kelbashi, lake Sofiyskoe Big, peak Septemvri, lake Sofiyskoe Upper, mountain Karadzhash South, mountain Karadzhash Central, mountain Karadzhash Northeast, pass Kelaush, mountain Peshtera, mountain Dzhyumaryklytyube, lake Sofiyskoe Lower, mountain Kosaya, mountain Chegetchat, mountain Sofiya, pass Kozhukhova, peak Pyatigorska, pass Ak-Ayry East, peak 1300 let Bolgarii,

Ridge northeast of the Irkiz pass

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

380