In this panorama you can see:

peak Rostselmash, pass Avsanau, peak 300 let S-Peterburga, pass Iska, mt. Lagauta, pass Krasivy, mt. Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mt. Tsagardor, pass Tsikhvarga, pass Shota Rustaveli, pass Bartuy North, mt. Gebi, pass Gebi-Bartuy,

peak Rostselmash, pass Avsanau, peak 300 let S-Peterburga, pass Iska, mountain Lagauta, pass Krasivy, mountain Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mountain Tsagardor, pass Tsikhvarga, pass Shota Rustaveli, pass Bartuy North, mountain Gebi, pass Gebi-Bartuy,

The left lateral moraine of the Bartuy glacier in the circus area of the Gebi-Bartuy pass

Russia, North Osetia, Digoriya

120