In this panorama you can see:

mt. Nekhatta, mt. Lagauta, pass Krasivy, mt. Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mt. Tsagardor, pass Tsikhvarga, mt. Tsikhvarga, pass Kirtysh Upper, pass Bartuy North, mt. Gebi, peak Rostselmash, peak Maskuta, pass Korotky, pass Korotky False, mt. Taymazi East, peak Abduramanova, mt. Nakhashbita Main, mt. Tsukhgarty, mt. Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Zagadok, pass Svetlova, mt. Aykhva Nodal, mt. Bilyagikhokh South,

mountain Nekhatta, mountain Lagauta, pass Krasivy, mountain Kushdarkh, pass Tsagardor, pass Elektron, mountain Tsagardor, pass Tsikhvarga, mountain Tsikhvarga, pass Kirtysh Upper, pass Bartuy North, mountain Gebi, peak Rostselmash, peak Maskuta, pass Korotky, pass Korotky False, mountain Taymazi East, peak Abduramanova, mountain Nakhashbita Main, mountain Tsukhgarty, mountain Galdor Main, peak Uruymagovoy, pass Uruymagovoy, pass Zagadok, pass Svetlova, mountain Aykhva Nodal, mountain Bilyagikhokh South,

Avsanau pass

Russia, North Osetia, Digoriya

149