In this panorama you can see:

mt. Kubus, mt. Chirkh, peak Chashura, mt. Krugozor, mt. Aykhva Small, peak Kursk-141, mt. Dashikhokh,

mountain Kubus, mountain Chirkh, peak Chashura, mountain Krugozor, mountain Aykhva Small, peak Kursk-141, mountain Dashikhokh,

The Tana glade

Russia, North Osetia, Digoriya

110