In this panorama you can see:

mt. Chizdzhytykhokh, mt. Kaydzhany Small, pass Dargavsky, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, mt. Chachkhokh, mt. Kazbek, mt. Mayli, peak Geodezist, mt. Shaukhokh, mt. Donchenty, mt. Syrkhubarzond, mt. Arkhon Main, pass Kakadursky, mt. Uatsillakhokh, mt. Tbau Main, mt. Tbau Central, mt. Tbau East,

mountain Chizdzhytykhokh, mountain Kaydzhany Small, pass Dargavsky, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, mountain Chachkhokh, mountain Kazbek, mountain Mayli, peak Geodezist, mountain Shaukhokh, mountain Donchenty, mountain Syrkhubarzond, mountain Arkhon Main, pass Kakadursky, mountain Uatsillakhokh, mountain Tbau Main, mountain Tbau Central, mountain Tbau East,

District Kakhtisar reservoir from a bird's eye view

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

233,manukiantc