In this panorama you can see:

Farsilsdon Farsilsdon gorge

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

484