In this panorama you can see:

mt. Chizdzhytykhokh, mt. Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), mt. Rekomrag, tower Misikovykh,

mountain Chizdzhytykhokh, mountain Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), mountain Rekomrag, tower Misikovykh,

Lookout above the Karmadon village

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

517